background

Başarı Öyküleri

Hasar Durum Tespit Algoritması

Sigortacılık

Sigorta Kuruluşu - Türkiye  |  9 Gün

İhtiyaç

Gün içerisinde müşterilerden gelen yüzlerce hasar bildirim formu ve gönderilen fotoğrafların insan yorumu ile tek tek incelenmesi, analiz edilmesi, hasar ve kusur durumlarının değerlendirilmesi, poliçe kapsamı ile karşılaştırılarak sonuçlandırılması ve sonrasında ilgili birimlere gönderilmesi için manuel olarak yürütülen çok ciddi bir operasyon söz konusuydu. Bu operasyon hem zaman, hem de maliyet açısından çok fazla ve gereksiz bir iş yoğunluğu yaratıyordu.

Çözüm

Türkiye‘nin önde gelen sigorta şirketleri için müşterilerden gelen hasar bildirim kayıtları ve fotoğraflar analiz edilerek, gönderilen hasarın hangi cihazda ve cihazın hangi bölgesinde olduğu analiz edilmeye başlanmıştır. Yapılan analizin sonucuna göre müşteriye çok hızlı bir şekilde geri bildirim verilmeye ve onarım ile ilgili doğru tedarikçi seçimi yanı sıra işin ilgili kişilere atanması da otomatik olarak yapılmaya başlandı. Bu sayede bir taraftan müşteri memnuniyetinin artması sağlanırken diğer taraftan da zamandan ve maliyetten çok ciddi kazanımlar elde edilmeye başlanmış oldu.

Sonuçlar

  • %100 Otomasyon
  • %100 Gerçek Zamanlı İşlem
  • %40 Maliyet Tasarrufu
  • İşlem Sürelerinde %70 Düşüş
  • Hatasız Süreç Takibi

Önceki Sayfa