background

Başarı Öyküleri

Dava ve Sözleşme Takip Algoritması

İnsan Kaynakları

Enerji Şirketi- Türkiye  |  8 Gün

İhtiyaç

Gün içerisinde müşterilerden ve/veya holding çatısı altındaki diğer iştirak şirketlerden gelen yüzlerce dava dosyası, sözleşme dokümanları insan yorumu ile tek tek incelenmesi, analiz edilmesi, eksiklerin ve dokümanın sınıflandırılarak konusunun belirlenmesi ve sonrasında ilgili birimlere gönderilmesi için manuel olarak işleyen çok ciddi bir operasyon yürütülmekteydi. Bu operasyon hem zaman hem de maliyet açısından çok fazla ve gereksiz bir iş yoğunluğu yaratıyordu.

Çözüm

Türkiye‘nin önde gelen enerji ve holding şirketlerinin hukuk departmanları için müşterilerden veya diğer iştirak şirketlerinden gelen dava dosyaları ve sözleşmeler analiz edilerek, dokümanın tipi, eksik evrak, imza, kaşe olup olmadığının kontrolü, tespit edilen eksiklerin muhatap kişilere geri gönderilerek sürecin takip edilmesi için günümüz teknolojileri kullanılarak uçtan uca bir çözüm sağlanmıştır. Bu sayede bir taraftan müşteri memnuniyetinin artması sağlanırken diğer taraftan da zamandan ve maliyetten çok ciddi kazanımlar elde edilmeye başlanmış oldu.

Sonuçlar

  • %100 Otomasyon
  • %100 Gerçek Zamanlı İşlem
  • %40 Maliyet Tasarrufu
  • İşlem Sürelerinde %65 Düşüş
  • Hatasız Süreç Takibi

Önceki Sayfa