background

Başarı Öyküleri

USB Port Kilit Kaldırma

Bilgi Teknolojileri

Otomotiv Kuruluşu - Türkiye  |  5 Gün

İhtiyaç

Birden fazla ülkede faaliyet gösteren ve üretim yapan çok uluslu bir firmada bilgi güvenliğinin sağlanması ve dışarıya çıkan verilerin kontrol edilmesi amacı ile kullanılan bilgisayarların USB portları devre dışı bırakılmıştı, fakat bu durum aynı zamanda iş icabı USB kullanma zorunluluğu sırasında işe engel bir durum yaratmak anlamına geldiğinden USB portlarının belirli izinler ile geçici süreliğine açılması gereken senaryolarda yardım masası ve lokal BT operasyonları için yönetilmesi çok güç bir durum olarak karşılarına çıkmaya başlamıştı.

Çözüm

Son kullanıcılardan gelen USB kullanma talepleri ve iş açıklamaları öğretilmiş bir model tarafından analiz edilerek konunun gerçekten işe engel bir durum olup olmadığına karar verildikten sonra yönetici onayına gönderilir, yönetici onay adımları tamamlanan talepler RPA kuyruğuna eklenerek Active Directory üzerindeki gerekli güvenlik grubuna eklenerek yetki tanımlanır. Fakat verilen yetkinin 24 saat sonra iade alınması gerektiği için akış sonlanmaz ve ilgili güvenlik grubuna eklenmiş yetkiler zamanı dolduğunda otomatik olarak iade alınarak süreç sonlandırılır. Bu sayede hem USB kullanamama durumundan dolayı yaşanan iş kesintisi minimuma indirilmiş hem de yetki tanımlama ve iade alınması için operasyonel iş gücü harcanmamış oldu.

Sonuçlar

  • %100 Otomasyon
  • %100 Gerçek Zamanlı İşlem
  • İşlem Sürelerinde %90 Düşüş
  • Hatasız Süreç Takibi

Önceki Sayfa